05.11.2018

Проблемам болю в спині на тлі остеохондрозу присвячена велика кількість наукових досліджень та статей для практичних лікарів. Цією патологією займаються ортопеди, неврологи, ревматологи, терапевти та сімейні лікарі. При вивченні літературних джерел знайдена велика кількість інформації щодо етіології та патогенезу цієї патології, а також неймовірно велика кількість робіт щодо ефективності окремих методів лікування остеохондрозу та його ускладнень. Однак в літературних даних досі існує велика розбіжність наукових поглядів щодо причин розвитку больового синдрому при остеохондрозі та ефективних методів лікування даної патології, що наштовхує на думку про поліморфізм походження цього розповсюдженого захворювання.

09.10.2018

Використання поліферментних препаратів для лікування дегенеративних захворювань хребта розпочато в 70-х роках 20-го століття. Були досліджені і застосовані різні методики введення Папаїну в ділянку ушкодженого диска - голкопункційний, внутрішньодисковий, внутрішньом'язовий, підшкірний з подальшою гальванізацією або обробкою ультразвуком, черезшкірний електрофоретичний.

Çàêàçàòü ñåé÷àñ