05.11.2018

Проблемам болю в спині на тлі остеохондрозу присвячена велика кількість наукових досліджень та статей для практичних лікарів. Цією патологією займаються ортопеди, неврологи, ревматологи, терапевти та сімейні лікарі. При вивченні літературних джерел знайдена велика кількість інформації щодо етіології та патогенезу цієї патології, а також неймовірно велика кількість робіт щодо ефективності окремих методів лікування остеохондрозу та його ускладнень. Однак в літературних даних досі існує велика розбіжність наукових поглядів щодо причин розвитку больового синдрому при остеохондрозі та ефективних методів лікування даної патології, що наштовхує на думку про поліморфізм походження цього розповсюдженого захворювання.

09.10.2018

Использование полиферментных препаратов для лечения дегенеративных заболеваний позвоночника начато в 70-х годах 20-го века. Были исследованы и применялись различные методики введения Папаина в область пораженного диска – иглопункционный, внутридисковый, внутримышечный, подкожный с последующей гальванизацией или обработкой ультразвуком, черезкожный электрофоретический.

Çàêàçàòü ñåé÷àñ