ІНФОРМАЦІЯ про клінічний досвід застосування лікарських препаратів «Каріпаін»

1. Повна назва закладу, адреса, телефон, факс, e-mail:

Державна установа «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН» (ДУ ІПКТМ НАМН), 79044, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 45, тел./факс 032 238-32-47,7/ e-mail: ipktm@ukr.net.

2. Відділення (підрозділ), в якому застосовувався лікарський засіб, керівник відділення, відповідальна особа (дослідник):

Хірургічна клініка ДУ ІПКТМ НАМН; завідувач клініки – д.м.н. Євстахевич І.Й.,  дослідник – керівник хірургічної групи  допомоги хворим на гемофілію, лікар-хірург Кались А.С.

3. Виробник лікарського засобу, лікарська форма:

ООО НПК «АС-КОМ», вул. Академіка Варги, 28-417, м. Москва, 117133, Росія.

Застосовувався у ДУ ІПКТМ НАМН у наступних лікарських формах:

-         «Каріпаін», крем-туб 50 мл.;

-         «Каріпаін-ультра»,  гель-туб 50 мл.

4. Основні джерела надходження:  безкоштовна благодійна допомога.

5. Термін протягом якого препарат застосовувався у ДУ ІПКТМ НАМН: з листопада 2011 р.

6. Перелік захворювань та відповідна кількість хворих для лікування яких застосовувався лікарський засіб: геморагічно-деструктивні остеоартрози у хворих на гемофілію (10): з них 7 хворих на гемофілію А, 2 хворих з гемофілією В та 1 хвора з хворобою Віллебранда.

7. Основні схеми (протоколи) при яких застосовувався лікарський засіб: 

 - «Каріпаін-ультра», гель – застосовувався шляхом нанесення на уражені суглоби масуючи ми рухами до повного втирання 3 рази на день  протягом 15 діб;

-         «Каріпаін», крем – використовувався в умовах фізіотерапевтичного кабінету із застосуванням методики ультразвуку (фоноферезу).

Для  лікування ушкоджень хребта використовували ультразвук частотою 800-1000 кГц, в безперервному режимі, інтенсивністю 0,3-0,5 Вт/куб.см., паравертебрально на сегментарні зони тривалістю 10 хвилин. При лікування остеоартрозу колінних суглобів методом фоноферезу інтенсивність збільшували до 0,7-0,8 Вт/куб.см., з частотою  ультразвуку 800-1000 кГц з тривалістю 10 хвилин. Процедури проводились щоденно, курс лікування – 15 днів.

8. Побічні ефекти (ускладнення):

При застосування лікарських препаратів «Каріпаін-ультра», гель у 5 хворих та «Каріпаін», крем – 5 хворих ускладнень не було. Віддалені терміни спостереження – 1 місяць.

9. Актуальність проблеми:

Найбільш тяжким проявом гемофілії є розвиток гемофілічної артропатії, яка  проявляється тим швидше, чим тяжча форма спадкової коагулопатії. Ураження суглобів при гемофілії проходить через три основні фази: спочатку виникає рецидивуючий гемартроз, який викликає розвиток запального процесу у синовіальній оболонці та поступової зміни конгруентності суглобових поверхонь з розволокненням та деструкцією суглобового хряща. Ці  патологічні зміни в кінцевому результаті призводять до формування деформуючого гемофілічного  остеоартрозу розвитку  осьових деформацій та виникненню  згинально-розгинальних контрактур. Деформуючі остеортрози крупних суглобів впливають на стабільність та динамічність всього опорно-рухового апарату хворого на гемофілію. Поступово виникає патологічне укорочення ураженої кінцівки, забруднення при самостійному пересуванні за рахунок варусної або вальгусної деформації корінного  суглобу, скривлення тазу та осі хребта виникає атрофія м’язів, виражений деструктивний остеоартроз та пері суглобовий остеопороз. Перебіг всього циклу гемофілічної артропатії супроводжується вираженим больовим синдромом, який  тим сильніше, чим тяжкий ступінь ураження суглобових поверхонь.

         Пошук універсального знеболюючого препарату для лікування хворих з гемофілічною артропатією залишається актуальним і на сьогоднішній день. Оскільки  використання анальгетиків та нестероїдних протизапальних препаратів у хворих на гемофілію протипоказано, на перший план виходить  пошук локального знеболюючого та регенеруючого хрящову тканину препарату без пригнічення гемостазу в ураженому суглобі.

10. Фармакологічні властивості лікарського препарату:

Для збереження  статики та біомеханіки рухів у суглобі необхідно повноцінне функціонування хрящової тканини. При деструктивному остеоартрозі у хворих на гемофілію виникає порушення рівноваги між руйнуванням та відновленням хряща. Для регенерації хряща  необхідна присутність трьох компонентів:  глюкозаміну (входить   в склад матриці-гелеподібної субстанції  хрящової тканини та відповідає за процеси метаболізму),  гіалуронової  кислоти (входить в склад  синовіальної рідини, впливає на  еластичність та амортизаційну властивість  суглобу залучаючи поверхню суглобового хряща) та  хондроітину сульфат-хондропротектору,  стимулятору регенерації хрящової тканини шляхом впливу на  процеси обміну у гіаліновому хрящі та стимуляції  біосинтезу глюкозамінів. 

          Основною діючою речовиною лікарського препарату  «Каріпаін» є панаін -  протеолітичний  фермент, який вибірково діє не лише на репаративні процеси у хрящовій тканині, впливаючи на лізис дегенеративно змінених тканин та прискоренню регенерації суглобових поверхонь за рахунок створення сприятливих умов для ангіо- та остеогенезу. Наявність у лікарському препараті «Каріпаін-ультра» гель  сучасного  транскутанного  провідника – транскутану, дозволяє самому хворому без присутності медичного персоналу виконувати доставку всіх активних складових гелю через шкірні покрови безпосередньо в уражені тканини.

11. Мета дослідження:

Вивчення терапевтичних можливостей, ефективності та  безпечності застосування  лікарських препаратів «Каріпаін» мазь та  «Каріпаін-ультра» гель  для подальшого впровадження у сучасні схеми  лікування у хворих на гемофілію при гемофілічних деформуючих остеоартрозах.

12. Матеріали та методи дослідження.

         В дослідженні взяли участь 10 пацієнтів зі спадковою коагулопатією: серед них 7 хворих з тяжкою формою гемофілії А, двоє хворих з тяжкою формою гемофілії В та одна хвора з хворобою Віллебранда  ІІ типу. Середній вік хворих склав 28 років, серед них 9 пацієнтів чоловічої статі та одна жіночої. Всім хворим були виконані загально клінічні дослідження, рентгенологічне та ультрасонографічне обстеження хребта та суглобів. Під час проведення дослідження із лікувального процесу у хворих були виключені кортикостероїдні, анальгетичні та нестероїдні протизапальні препарати. Хворі отримували лише замісну терапію концентрованими  факторами  зсідання крові VІІІ/ІХ. У групу дослідження були включені 8 хворих з гемофілічним остеоартрозом корінного суглобу та 2 хворих з остеохондрозом попереково-крижового відділу хребта з вираженим корінцевим синдромом  L5 та S. Ефективність лікувальної терапії препаратами «Каріпаін-крем» та  «Каріпаін-ультра» гель   оцінювали за трьома критеріями:

-         динаміка інтенсивності больового синдрому за показниками візуальної аналогової шкали (ВПШ);

-         суб’єктивне враження пацієнта після отримання курсу лікування за наступною оцінкою: «значне покращення», «незначне покращення», «відсутність динаміки», «погіршення»;

-         визначення до та після проведення лікування  альгофункціонального індексу (за М. Leguesne, 1997 р.), який характеризує індекс вираженості ступеню остеоартриту  колінного суглобу за трьома основними  параметрами: наявність болі та дискомфорту, максимальної відстані  при ходьбі (без болю), наявність труднощів у повсякденному житті.

13. Результати дослідження.

         За результатами проведених досліджень препаратами«Каріпаін» крем та  «Каріпаін-ультра» гель   в групі пацієнтів з гемофілічною артропатією побічних ускладнень у вигляді алергічних реакцій або місцевих крововиливів незафіксовано. Всі хворі добре  перенесли курс  лікувальної терапії, як при самостійному застосуванні препарату «Каріпаін-ультра» гелем, так і курс лікувального фоноферезу препаратом    «Каріпаін-крем».

         Після отриманого курсу 8 пацієнтів оцінили лікувальних ефект з градацією «значне покращення» та 2 як «незначне покращення». Інтенсивність больового синдрому за шкалою ВПШ після отриманого лікування середнє значення знизилось з 5,4 бала до 3,6 бала. Слід відмітити, що зменшення інтенсивності та характеру болю наступало поступово, орієнтовно через тиждень після  початку лікування та  носило накопичувальний ефект.  На нашу думку короткочасне застосування препаратів у даному дослідженні не дає можливість говорити про тривалий  анальгезуючий ефект у даної групи пацієнтів та  потребує подальшого вивчення.

         При проведенні аналізу альгофункціонального індексу (за М. Leguesne, 1997 р.) після отриманого курсу лікування хворі відмічали достовірне зниження болю у спокої, зменшення ранкової  скованості у суглобах, помірне покращення рухів у колінному суглобі та збільшення максимальної відстані при ходьбі (без болю).

14. Висновки:

-         лікарські препарати «Каріпаін-крем» та  «Каріпаін-ультра» гель, створені на основі рослинних ферментів, є високоефективними середниками, для проведення реабілітаційних заходів при дегенеративно-деструктивних процесах з урахуванням суглобових поверхонь та між хребцевих дисків;

-         клінічна ефективність препаратів серії «Каріпаін» доведена при проведенні дослідження у хірургічній клініці ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України», м. Львів на 10 пацієнтах з гемофілічною артропатією;

-         сучасні лікарські препарати  «Каріпаін-крем» та  «Каріпаін-ультра» гель мають виражену знеболюючу, протизапальну, протеолітичну та репаративну дію та можуть бути рекомендовані для клінічного застосування у хворих на спадкові коагулопатії з ураженням опорно-рухового апарату.

Директор інституту, проф.                                                    В.Л. Новак

Завідувач хірургічного

відділення клініки інституту, д.м.н.                                      І.Й. Євстахевич

Керівник групи хірургічної допомоги

хворим на гемофілію                                                            А.С. Кались

 

Çàêàçàòü ñåé÷àñ