09.10.2018

Використання поліферментних препаратів для лікування дегенеративних захворювань хребта розпочато в 70-х роках 20-го століття. Були досліджені і застосовані різні методики введення Папаїну в ділянку ушкодженого диска - голкопункційний, внутрішньодисковий, внутрішньом'язовий, підшкірний з подальшою гальванізацією або обробкою ультразвуком, черезшкірний електрофоретичний.

0102
Çàêàçàòü ñåé÷àñ