09.10.2018

ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ВЕРТЕБРАЛЬНОГО БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ З  ЗАСТОСУВАННЯМ ЕЛЕКТРОФОРЕЗУ З КАРИПАЇНОМ У ХВОРИХ НА ОСТЕОХОНДРОЗ ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА 

Поворознюк В. В. Бистрицька М.А.

ДУ «Інститут геронтології АМН України», Київ

Актуальність. Біль у нижній частині спини вже на протязі багатьох років залишається однією з найбільш частих причин звернення до лікарів в усіх країнах світу (Поворознюк В.В., 2003). За даними різних джерел від 60 до 80% хворих - це особи працездатного віку від 30 до 59 років [1, 3]. Серед причин виникнення больового синдрому одну з важливих позицій займає ушкодження міжхребцевих дисків. 

09.10.2018
Опыт применения Карипаина в детской травматологии и ортопедии.

МУЗ "Детская городская поликлиника №9" г. Барнаул. Голдаев В.В., Потапова И.С, Дударева А.А., Дьяков С.Г., Климов А.А., Рязанцева М.О., Метальников А.И., Радимова Ж.Н., Ключникова И.Н., Резанцева О.В.

Актуальность проблемы лечения и реабилитации детей в травматологии и ортопедии несомненна. Базисное место занимает вопрос восстановительно-реабилитационных мероприятий у детей с повреждениями позвоночника. Вертебрологическая патология относится к наиболее важной проблеме. Становится все более значимой необходимость использования новых решений в лечебно-реабилитационной области у детей травматолого-ортопедического профиля.

Çàêàçàòü ñåé÷àñ