09.10.2018

Лікування післяопікових та післяопераційних рубців із застосуванням засобів крем Карипаїн та гель Карипаїн Ультра Жернов О.А., Осадча О.І, Жернов А.О., Назаренко В.М.*, Стаскевич С.В.* ДУ «Інститут гематології та трансфузіології АМН України», Центр термічної травми та пластичної хірургії*, Київ

09.10.2018

ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ВЕРТЕБРАЛЬНОГО БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ З  ЗАСТОСУВАННЯМ ЕЛЕКТРОФОРЕЗУ З КАРИПАЇНОМ У ХВОРИХ НА ОСТЕОХОНДРОЗ ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА 

Поворознюк В. В. Бистрицька М.А.

ДУ «Інститут геронтології АМН України», Київ

Актуальність. Біль у нижній частині спини вже на протязі багатьох років залишається однією з найбільш частих причин звернення до лікарів в усіх країнах світу (Поворознюк В.В., 2003). За даними різних джерел від 60 до 80% хворих - це особи працездатного віку від 30 до 59 років [1, 3]. Серед причин виникнення больового синдрому одну з важливих позицій займає ушкодження міжхребцевих дисків. 

Çàêàçàòü ñåé÷àñ