25.04.2020

Суть впровадження: оптимізація комплексного лікування вертебрального больового синдрому, обумовленого дегенеративно-дистрофічними змінами міжхребцевих дисків попереково-крижового відділу хребта шляхом використання комплексного ензимного засобу (сухий бальзам для тіла «Каріпаїн-плюс»), введеного методом електрофорезу.

25.04.2020

За результатами проведених досліджень препаратами«Каріпаін» крем та  «Каріпаін-ультра» гель   в групі пацієнтів з гемофілічною артропатією побічних ускладнень у вигляді алергічних реакцій або місцевих крововиливів незафіксовано. Всі хворі добре  перенесли курс  лікувальної терапії, як при самостійному застосуванні препарату «Каріпаін-ультра» гелем, так і курс лікувального фоноферезу препаратом    «Каріпаін-крем».

 

Çàêàçàòü ñåé÷àñ